Odwiedza nas 388 gości.

Odsłon artykułów:
2881837
Trudności: Drogi normalne na szczyt nie sprawiają większych trudności.
Wysiłek: Znaczny. W końcu to najwyższy szczyt w Tatrach.
Zagrożenie: Obiektywnie niewielkie. Drogi normalne w miejscach eksponowanych są ubezpieczone.
Wrażenia: Stajemy na najwyższym szczycie Tatr i całych Karpat.
Zimą: Wspaniała wyprawa drogą Żlebem Karczmarza. Spore zagrożenie związane z lawinami!

Opis szczytu

Gierlach to najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat, położony na Słowacji, w bocznej grani Tatr Wysokich.
Masyw Gierlachu sięga ku pn-wsch po Polski Grzebień (2200), ku zach po Batyżowiecką Przeł. a ku pd schodzi dwoma ramionami obejmującymi Gierlachowski Kocioł.
W masywie wyróżniamy dwa główne szczyty:
 • Zadni Gierlach - najwyższy szczyt pn. części masywu, stanowi zwornik dla Grani Gierlachu
 • Gierlach - główny wierzchołek
Oba wierzchołki rozdziela Przeł. Tetmajera (2593).
Północna część masywu (na pn od Przeł. Tetmajera) to szereg szczytów i przełęczy leżących w głównej grani Tatr. Wyróżniamy w niej kolejno:
 • Wsch. Batyżowiecka Przeł.
 • Targana Turnia
 • Zadni Gierlach (2637) - stanowi zwornik dla Grani Gierlachu
 • Wyżnia Jurgowska Szczerbina
 • Jurgowskie Czuby
 • Niżnia Jurgowska Szczerbina
 • Lawinowy Sz. (2606)
 • Wyżnia Gierlachowska Przełączka
 • Gierlachowska Kopa (2600)
 • Pośrednia Gierlachowska Przełączka
 • Wyżnia Wysoka Gierlachowska (2581)
 • Niżnia Gierlachowska Przełączka
 • Gierlachowska Turniczka
 • Wyżnia Łuczywniańska Szczerbina
 • Niżnia Wysoka Gierlachowska (2547)
 • Niżnia Łuczywniańska Szczerbina
 • Wielicka Turniczka (2492)
 • Litworowa Przeł. (2385)
 • Litworowy Sz. (2423)
 • Litworowy Zwornik
 • Wielicka Przeł. (2295)
 • Wielicki Sz. (2319)
 • Polski Grzebień (2200)
Od Zadniego Gierlachu odchodzi na pd Grań Gierlachu, w której wyróżniamy kolejno:
 • Przeł. Tetmajera (2593)
 • Gierlach (2656)
 • Wyżnie Gierlachowskie Wrótka
 • Pośredni Gierlach (2642)
 • Pośrednie Gierlachowskie Wrótka
 • Gierlachowska Czuba
 • Niżnie Gierlachowskie Wrótka
 • Mały Gierlach (2608) - stanowi zwornik dla grani Urbanowych Turni
 • Lawiniasta Przeł. (2545)
 • Paond Kocioł T.
 • Przeł. nad Kotłem (ok. 2425)
 • Ponad Próbę Turnie (ok. 2440)
 • Ponad Ogród T. (2425)
 • Ponad Staw Przeł. (ok. 1950)
 • Ponad Staw T. (1964)
W grani Urbanowych Turni występują kolejno od wierzchołka Małego Gierlachu ku pd:
 • Przeł. pod Małym Gierlachem (2550)
 • Urbanowe Turnie - pięć turni rozdzielonych przełęczami: Urbanową Przeł., Zadnią Urbanową Ławką, Pośrednią Urbanową Ławką i Skrajną Urbanową Ławką
 • Urbanowa Szczerbina (2365)
 • Urbanowa Czuba (2370)
 • Urbanowa Kopka (2136)
Od północy masyw Gierlachu ograniczony jest przez doliny Litworową oraz Kaczą, należące do systemu Dol. Białej Wody. Na wsch Grań Gierlachu opada ścianami ku Dol. Wielickiej, na zach ku Dol. Batyżowieckiej. Od pd natomiast masyw ograniczany jest przez Dol. Stos.
W ścianach opadających do Dol. Batyżowieckiej można wyróżnić kilka wyróżniających się żlebów:
 • Urbanowy Żleb (opada z Urbanowej Przeł.)
 • Batyżowiecki Żleb (opada z Wyżnich G. Wrótek)
 • Walowy Żleb (opada z Przeł. Tetmajera)
W ścianach opadających ku Dol. Wielickiej wyróżniamy natomiast następujące znaczące żleby:
 • Żleb Darmstadtera (opada z Przeł. Tetmajera)
 • Żleb Karczmarza (opada z Lawiniastej Przeł.)
 • Wielicki Żleb (opada z Przeł. nad Kotłem)
 • Żleb Stolarczyka (opada z Ponad St. Przeł.)
Przypuszczalnie pierwszego wejścian na szczyt dokonali w 1855 Zygmunt Bośniacki i Wojciech Grzegorzek.
0+
4h 30min
1000m

Normalna droga

Z Dol. Wielickiej przez Wielicką Próbę: 1000m deniwelacji, 4h 30min (3h 30min)
Od Wielickiego St. do Wielickiego Żlebu. Następnie przez Wielicką Próbę na Przeł. nad Kotłem. Dalej nad Gierlachowskim Kotłem na Przeł. pod Małym Gierlachem. Dalej poziomy trawers do Batyżowieckiego Żlebu skąd na wierzchołek.
 
Z Dol. Batyżowieckiej przez Batyżowiecką Próbę: 800m deniwelacji, 3h 30min (3h)
Znad Batyżowieckiego St. do podnóża Batyżowieckiego Żlebu. Dalej przez Batyżowiecką Próbę do Batyżowieckiego Żlebu. Dalej żlebem, skąd na główny wierzchołek.

Opisane ściany

Opisane granie

Doliny

 • Litworowa
 • Kacza
 • Białej Wody
 • Wielicka
 • Batyżowiecka

Linki