Odwiedza nas 9 gości.

Odsłon artykułów:
2754420
Trudności: Najłatwiejsza droga nie przedstawia żadnych trudności.
Wysiłek: Niewielki - od Popradzkiego stawu: 500 deniwelacji, 1h 30min.
Zagrożenie: Brak
Wrażenia: Sam szczyt rzadko stanowi cel osobnej wycieczki. Odwiedzany jest głównie przez turystów przy przechodzeniu Magistralą. Rozciąga się stąd jednak prwdopodobnie najpiękniejsza panorama Dol. Mięguszowieckiej.
Zimą: -

Opis szczytu

Rozłożysty szczyt stanowiący zakończenie bocznej grani odchodzącej od Kończystej. W grani osterwy można wyróżnić kolejno:
  • Przeł. w Osterwie
  • Osterwa
  • Wyżnie Wrótka w Osterwie
  • Zadnia Osterwa - zwornik dla krótkiej grańki w której znajdują się kolejno: Igła w Osterwie, Mała Igła w Osterwie
  • Niznie Wrótka w Osterwie
  • Pośrednia Osterwa
  • Skrajna Osterwa

Wierzchołek obrywa się ku północnemu zachodowi stromymi ścianami w stronę Doliny Mięguszowieckiej. Przez środek ściany przechodzi taras. Jest to tzw. Galeria Osterwy.

0-
1h 30min
500

Normalna droga

Dojście od Popradzkiego Stawu: 0-, 500m deniwelacji, 1h 30min (1h)
Od schroniska Magistralą na Przeł. pod Osterwą skąd na wierzchołek.

Opisane ściany

Opisane granie

Doliny

  • Mięguszowiecka
  • Wielkiej Huczawy

Linki