Odwiedza nas 384 gości.

Odsłon artykułów:
2899444
Trudności: Na Lodowy Sz. (0+)
Wysiłek: Opis znajduje się w rozdziałach konkretnych szczytów
Zagrożenie: Zarówno latem jak i zimą zagrożenie jest znaczne. Skomplikowana budowa masywu utrudnia orientację.
Wrażenia: Potężny i niezwykle rozczłonowany masyw. Jeden z najpiękniejszych rejonów Tatr.
Zimą: Długie i ciekawe wyprawy.

Opis szczytu

Masyw Lodowego Szczytu to grupa potężnych szczytów w głównej grani Tatr rozdzielającej Dolinę Jaworową i Dolinę Pięciu Stawów Spiskich.
Masyw oddzielony jest od Małego Lodowego Szczytu Lodową Przełęczą , a od szczytu Baranie Rogi – Śnieżną Przełęczą. W masywie Lodowego Szczytu, wydzielone przełęczami, znajdują się kolejno:
 • Lodowa Przełęcz (2376 m.n.p.m)
 • Lodowa Kopa (2602 m.n.p.m) - zwornik dla Lodowej Grani,
 • Lodowa Szczerbina,
 • Lodowy Szczyt (2628 m.n.p.m) - zwornik dla Sobkowej Grani,
 • Ramię Lodowego (2502 m.n.p.m),
 • Lodowy Zwornik (2507 m.n.p.m) - zwornik dla Kapałkowej Grani,
 • Wyżnia Lodowa Przełęcz (ok. 2420 m.n.p.m),
 • Śnieżny Szczyt (2464 m.n.p.m),
 • Śnieżny Zwornik - zwornik dla Śnieżnej Grani,
 • Śnieżna Przełęcz (2341 m.n.p.m)
Silne rozczłonowanie masywu oraz trzy granie boczne opadające do Doliny Jaworowej, tworzą w górnej czzęści Doliny Jaworowej następujące wiszące dolinki:
 • Dolina Zadnia Jaworowa
 • Dolina Sucha
 • Dolina Śnieżna
Południowo-ws chodnie ściany masywu górują nad Doliną Pięciu Stawów Spiskich. Do tej doliny z Lodowej Kopy opada tzw. Lodowa Grań, która stanowi wsch. ograniczenie Lodowej Dolinki.

Normalna droga

Drogi zostały opisane na stronach poszczególnych szczytów.

Opisane ściany

Opisane granie

 • Główna
 • Śnieżna 
 • Kapałkowa 
 • Sobkowa
 • Lodowa

Doliny

 • Dolina Jaworowa
 • Dolina Czarna Jaworowa
 • Dolina Sucha
 • Dolina Śnieżna
 • Dolina Pięciu Stawów Spiskich
 • Dolina Lodowa

Linki