Odwiedza nas 421 gości.

Odsłon artykułów:
2881869
Trudności: Widły to najtrudniejsza z grani tatrzańskich.
Wysiłek: Wysoko położona, bardzo długa czasowo grań. Wymaga wejścia i zejścia ze szczytów zaliczanych do czołówki najwyższych szczytów Tatr.
Zagrożenie: Właściwie na całej długości grani występują zagrożenia związane z ekspozycją, możliwą zmianą pogody oraz trudnościami wspinaczki.
Wrażenia: Jedno z najwspanialszych wyzwań tatrzańskich.
Zimą: -

Opis grani

Grań urwistych szczytów w Tatrach, łączących Łomnicę z Kieżmarskim Szczytem. Jest to jedna z najpiękniejszych grani w Tatrach.
W grani Wideł wyróżnia się kolejno od Łomnicy:
 • Wyżnia Miedziana Przełączka
 • Miedziany Mur - najwyższa część Wideł, wyrastające ze wschodnich zboczy Łomnicy.
 • Niżnia Miedziana Przełączka
 • Zachodni Szczyt Wideł (2480m)
 • Przełęcz w Widłach (2413m) - wąska i głęboka przełęcz jest najniżej położoną częścią Grani Wideł
 • Wielki Szczyt Wideł (2522m) - najwyższy szczyt Grani Wideł
 • Wyżnia Przełęcz w Widłach
 • Wschodni Szczyt Wideł
 • Kieżmarska Przełęcz (2463m)
Widły oddzielają Dolinę Łomnicką (Cmentarzysko) od Doliny Dzikiej i Miedzianej Kotliny - należących do systemu Doliny Kieżmarskiej (Dolina Bielej vody Kežmarskej).

Pierwsze, odnotowane wejście na Przełęcz w Widłach – Karol Englisch i przewodnik Johann Hunsdorfer senior 12 sierpnia 1903, na Zachodni Szczyt Wideł – Karol Englisch 17 sierpnia 1903, Wielki Szczyt Wideł – Miklós Szontagh jr. i przewodnik Johann Hunsdorfer senior sierpień 1903.
Pierwsze przejście całej Grani Wideł – Aleksander Znamięcki i przewodnik Jędrzej Marusarz Jarząbek 6 września 1906, zimą – Gerhard Haffner, Alfred Schmidt, przewodnik Matthias Nitsch 20 kwietnia 1935.

Normalna droga

Drogi zostały opisane na stronach poszczególnych szczytów.

Opisane ściany

Opisane granie

Doliny

 • Dolina Dzika
 • Dolina Łomnicka

Linki