Odwiedza nas 26 gości.

Odsłon artykułów:
2738934
Szczyt: Pośrednia Grań
Wystawa: PN
Wysokość: ok. 300m
Podejście: Od schroniska Tery'ego przez Dol. Lodową i Przeł. pod Żółtą Ścianą, 1h. Można też podchodzić Żlebem Hundorsfera z Wielkiego Łomnickiego Ogrodu, 1h.
Uwagi: Skała na ogół dobra. Nocleg w schronisku Tery'ego lub Łomnickiej Kolebie.
Zimą: -

Drogi:

Pn-wsch ściana Pośredniej Grani:
1. Pośrednia Grań Filarem Komarnickich (III) 3h 30min / 1911 G.Komarnicki, R.G.Komarnicki
2. Pośrednia Grań Depresją Zdiarsky'ego (III) 4h / 1953 F.Zdiarsky
3. Lewa Depresja (V+, A2-A4) 13h / 1967 M.Krissak, M.Orolin
4. Droga Korosadowicza (V-) 4h / 1932 Z.Korosadowicz
5. Droga Kysilki (V+, A2) 12h / 1962 Z.Kysilka
6. Filar Cagasika (V+, A2) 4h / 1946 S.Cagasik
7. Prawą Depresją (V) 4h / 1968 I.Bortel, I.Dieska - UWAGA!!! Krucha skała!!!
8. Prawym Filarem pn-wsch ściany (V) 4h / 1968
Pn. ściana Żółtej Ściany:
9. Droga Rybarika (V-) 4h / 1972 S.Rybarik
10. Belevue (V-,A1) 8h / 1975 Z.Orlik, J.Martis
11. Droga Korosadowicza (V) 2h / Z.Korosadowicz, J.Staszel (1933) KRUCHO
12. Via Antonia (V+, A1-A2, RP 6-) 10h / 1979
13. Droga Petrika (VI) 6h / V.Petrik, L.Hodal (1968)
14. Diretissima (VI) 12h / J.Kertesz (1963)
15. Drogą Cagasika (VI) 6h / S.Cagasik (1943)
16. Prawy Filar Pn. Sciany (VI) 7h / M.Krissak, M.Orolin (1968)
Pn. ściana Żółtego Szczytu:
17. Środkiem pn. ściany (III) 1h 15min / 1921 K.Andrejovica
18. Prawą częścią ściany (IV) 1h 30min / 1954 V.Korousek

Linki