Odwiedza nas 391 gości.

Odsłon artykułów:
2881840
Szczyt: Baranie Rogi
Wystawa: PD
Wysokość: 200m
Podejście: Od schroniska Tery'ego, drogą na Baranią Przełęcz 1h.
Uwagi: -
Zimą:

Drogi:

1. Pd-zach Filarem (IV) 2h / J.Rennerova, J.Sadek (1949)
2. Droga Sadka (IV) 2h 30min / Sadek (1949) 
3. Lewa depresja pd. sciany (IV) 2h / Z.Lukes, J.Sysel (1970)
4. Prawa depresja pd. sciany (V-) 3h / V.Heckel (1954)
5. Droga Kutty (VI) 3h 30min / F.Kutta, K.Rada (1954)
6. Baranią Drabiną (III) 2h / J.Rennerova, K.bocek, J.Sadek (1949)
7. Droga Petrika (V, A1) 3h / V.Petrik (1968)
8. Prve krocky (V+, A1, RP 6+) 5h 30min
9. Środkowym żlebem (V) 3h 30min / J.Rachlewicz,W.Betlejewski,A.Pietrzyk,J.Slodki (1967)
10. Prawym Żlebem (II) 1h 30min / Z.Bruckner, A.Grosz (1921)

Linki