Odwiedza nas 351 gości.

Odsłon artykułów:
2899425
Szczyt: Widły
Punkt początkowy: Wyżnia Miedziana Przełączka - najdogodniejsze dojście z wierzchołka Łomnicy ok. 15min.
Punkt końcowy: Kieżmarska Przeł. (2463) - najdogodniej podejść z niej na wierzchołek Kieżmarskiego Sz. skąd dogodnie zejść można na Huncowska Przeł.
Maksymalna wysokość: Wielki Sz. Wideł (2522)
Uwagi: Jedno z najwspanialszych przejść graniowych Tatr. Trudności spore. Lita skała. Trudne wycofy.

Szczyty i przełęcze grani:

  • Wyżnia Miedziana Przełączka
  • Miedziany Mur
  • Niżna Miedziana Przełączka - WYCOF przez Łomnickie Koryto do Cmentarzyska 45min (I)
  • Zach. Sz. Wideł (ok. 2480)
  • Przeł. w Widłach (2413) - WYCOF do Cmentarzyska 45min (I)
  • Wielki Sz. Wideł (2522)
  • Wyżnia Przeł. w Widłach WYCOF do Kieżmarskiej Przeł. 20min (I), po stronie Dol. Dzikiej (WHP3303, WHP3304)
  • Wsch. Sz. Wideł
  • Kieżmarska Przeł (2463)

Opis drogi

Kieżmarska Przeł. – Wsch Szczyt Widel - Wyżnia przeł. w Widłach

Ostrą granią do pionowego jej spiętrzenia. Stad w lewo do rysy którą do stanowiska (V). Przy przechodzeniu grani  w przeciwnym kierunku punkt zjazdowy z tasm i mailona, zjazd ok. 12m na pokonanie progu do ostrej grani. Stad w kilka chwil na wierzchołek gdzie wygodne stanowisko z dwóch ringów (wygodny punkt zjazdowy w stronę Wyżniej Przeł. w Widłach, ok. 20m)

 

Wyżnia Przeł. w Widłach – Wielki Sz. Wideł

Z przeł. granią aż dojdziemy do spiętrzenia. Tu z grani w lewo a następnie do góry (IV, A0 / V), dochodzimy do stanowiska /Ring zjazdowy/. Przy przechodzeniu grani w przeciwnym kierunku zjazd z ringa zjazdowego ok. 20m. 

wyzniaPrzelwWidlach_WielkiSzWidel_min

 

Wielki Sz. Wideł – Przeł. w Widłach

W lewo dogodnym zejściem do rynny trawersując ją w poprzek dochodzimy na przełączkę. Z przełączki grania, przez plaska turnie na kolejna przełączkę i wybitną turnię w której jest okno skalne (II). Z okna skalnego zjazd (stanowisko z taśm) ok. 30m do turni wznoszącej się nad Przeł. w Widłach) Stad w kilka chwil na Przełęcz w Widłach (I). Można też zjechać ok. 50m do miejsca skąd wygodnie trawersując w dół do Przeł. w Widłach.

zejscieZWielkiegoSzWidel_min

 

Przeł. w Widłach - Zach. Sz. Wideł - Niżnia Miedziana Przeł.

Z przełęczy pionowo w gorę (II), a następnie stromym terenem ok. 20min do płaskiej grańki za którą niewielkie (5m) pionowe spiętrzenie. Tu w prawo do krótkiego komina i nim na popod szczyt (III). Dalej przez kolejne wierzchołki Zachodniego Szczytu Wideł i konie skalne granią, do miejsca gdzie gran opada w stronę ostatniej turniczki przed Niżnią Miedzianą Przeł. Można tu zejść  granią do przełęczy. albo dogodniej zjechać na linie 15m na południową stronę grani, po czym rysą idącą w poprzek południowej płyty owej turniczki a następnie prosto w dół do przełęczy.

 

Niznia Miedziana Przel. - Wyznia Miedziana Przel.

Granią miedzianego muru przez jego spiętrzenia. Później po pn. stronie grani. Na koniec strome zejście y konia skalnego na przełęcz ok. 3m w dół.

Zdjęcia z drogi

Linki